In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie
 • Nieuw: Samenwerking met Bouwend Nederland

  Bouwend Nederland:  ‘Mooie bouwwerken in een mooi landschap. Daar zetten wij ons voor in.’

   

  Lees meer
 • Landschappelijke inpassing nieuwe autoweg

  Wing, partner in Ruimte en Ontwikkeling: ‘Een goed plan ontstaat samen met mensen die een gebied echt uit ervaring kennen. Dan geef je het verleden nieuwe betekenis voor volgende generaties.’

   

  Lees meer
 • Geen landschapspark zonder bedrijvenpark en vice versa

  Ex-minister Jacqueline Cramer:
  ‘De succesfactoren: het plan wordt gedragen door burgers en milieubelangenverenigingen.’

  Lees meer
 • Kleinschalige woningbouw, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling

  Heijmans: ‘De de Natuur en Milieufederaties waren bereid om mee te denken over woningbouw, maar stelde wel heldere eisen voor natuur en landschap.’

  Lees meer
 • Races mogelijk in combinatie met natuurontwikkeling

  Raceway: ‘Na jaren van steggelen zijn we het eens. En het mooie is dat alle partijen daarbij winnen.’

  Lees meer
 • Inrichten bedrijventerrein met zoveel mogelijk biodiversiteit

  Ondernemers op het bedrijventerrein Ecomunitypark:
  ‘Zowel bij de voorbereiding als tijdens het realisatieproces van het bedrijventerrein speelt de Milieufederatie een zeer waardevolle rol.’

  Lees meer
 • Verduurzaming van bedrijvigheid in de Eemsdelta

  EemsdeltaGreen:
  ‘Eén groen project per bedrijf per jaar in de Eemsdelta: goed voor de bedrijven, goed voor de omgeving.’

  Lees meer
 • Tijdelijke natuur

  Kunstmestproducent Yara Sluiskil over tijdelijke natuur in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties:
  ‘Met een beperkt budget wint de natuur.’

  Lees meer
De nieuwe omgevingswet

Met de nieuwe omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en meer samenhangend. De Natuur en Milieufederaties helpen u graag om nu al in de geest van de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan. Schakel ons wel in een zo vroeg mogelijk stadium in. Dat maakt de kans op succes groter!

Meer lezen?
Advies nodig?

Of heeft u een vraag? Neem contact op met een van onze experts in uw provincie:

Projecten
 • De komende jaren gaan de Natuur en Milieufederaties samen met Bouwend Nederland diverse pilots starten. Het gaat om een breed pallet aan mogelijke pilots: van…

  Lees meer
 • In de Eemshaven, aan de rand van de Waddenzee, bouwt Vopak een aantal grote opslagtanks voor olieproducten, met op den duur een opslagcapaciteit van ruim…

  Lees meer
 • De aanleg van de nieuwe N18 door Twente heeft ingrijpende gevolgen voor landschap, natuur, recreatie en sociale structuren in het gebied Haaksbergen – Hengelo –…

  Lees meer
 • Met Heijmans Vastgoed & Woningbouw zijn de mogelijkheden verkend voor kleinschalige woningbouw, in combinatie met en als financiële drager voor natuur- en landschapsontwikkeling. Wat doet…

  Lees meer
 • Doel van project Ten behoeve van het mogelijk maken van races op het circuit levert Raceway Venray een bijdrage aan het project ‘Natuurontwikkeling Loobeekdal’. Dit…

  Lees meer
 • Doel van project:  Het inrichten van het bedrijventerrein Ecomunitypark met een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap,…

  Lees meer
 • In Groningen zet EemsdeltaGreen (EDG) zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor verduurzaming van bedrijvigheid in de Eemsdelta. EDG fungeert als platform voor…

  Lees meer
 • Projectontwikkelaars kunnen met hun plannen vastlopen in hardnekkige weerstand bij de lokale bevolking en natuur- en milieuorganisaties. Soms treedt behoorlijke vertraging op en leidt het…

  Lees meer
 • Natuurontwikkeling op tijdelijk braakliggende terreinen was lange tijd onaantrekkelijk. De vestiging van één beschermde soort kon immers al leiden tot problemen bij de ingebruikname. Tegenwoordig…

  Lees meer
 • Bestaande bedrijventerreinen en uitbreidingen aan de rand van de bebouwde kom worden vaak door  omwonenden als storend ervaren voor het mooie landschap. Ondernemers kunnen hier…

  Lees meer
UITGELICHT
In de startblokken voor de omgevingswet

Onze portfolio - De Omgevingswet treedt op z’n vroegst in 2016 in werking. Dat duurt…

Meer informatie
Tankopslagbedrijf Vopak

In de Eemshaven, aan de rand van de Waddenzee, bouwt Vopak een aantal grote opslagtanks…

Meer informatie
Nieuw: Samenwerking met Bouwend Nederland

De Natuur en Milieufederaties gaan een samenwerking aan met Bouwend Nederland. De komende jaren gaan…

Meer informatie
Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Natuur en Milieufederaties werken samen met het bedrijfsleven, de overheden en het maatschappelijk middenveld…

Meer informatie
ADVIES INFORMATIE
Bedrijven

Projecten en plannen die bijdragen aan een mooie en duurzame leefomgeving, maar toch vastlopen of vertraging ondervinden omdat deze stuiten op maatschappelijke weerstand. Elke ondernemer ziet op tegen deze mogelijke weerstand die vaak uitmondt in procedures die voor vertraging en onzekerheid zorgen. De Natuur- en Milieufederaties kunnen het bedrijfsleven helpen.

Overheden & organisaties

De Omgevingswet biedt kansen voor overheden en organisaties. Met de Omgevingswet wordt beoogd dat (ruimtelijke) projecten straks sneller en makkelijker starten. De Natuur- en Milieufederaties kunnen u van dienst zijn door vanaf het begin betrokken te zijn bij een idee of plan dat bijdraagt aan een mooiere en duurzamere leefomgeving.

Over ons

De Natuur en Milieufederaties werken al tientallen jaren in de geest van de Omgevingswet. De integrale manier van werken is op ons lijf geschreven. Daarnaast hebben we  een breed draagvlak via de bij ons aangesloten honderden organisaties en up to date lokale kennis op het gebied van natuur, milieu en landschap.

De provinciale Natuur en Milieufederaties