In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Voor bedrijven

Projecten en plannen die bijdragen aan een mooie en duurzame leefomgeving, maar toch vastlopen of vertraging ondervinden omdat deze stuiten op maatschappelijke weerstand. Elke ondernemer ziet op tegen deze mogelijke weerstand die vaak uitmondt in procedures die voor vertraging en onzekerheid zorgen.

De Natuur en Milieufederaties kunnen het bedrijfsleven van dienst zijn door vanaf het begin betrokken te zijn bij een idee of plan dat een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij kunnen hiervoor betrokkenheid en draagvlak verwerven. Hierbij maken wij gebruik van proceskennis en ons uitgebreide netwerk, lokaal, in de regio en in de provincie.

In ons netwerk zitten zowel natuur- en milieuorganisaties als ook gemeenten en provincie en bedrijfsleven. Ook bij de Rijksoverheid hebben wij ingangen. Wij zijn onafhankelijk zijn en  wij zetten ons in voor mooie en duurzame provincies samen met ons netwerk. Als uw plan of project past binnen onze doelstelling kunnen wij samen aan de slag gaan om dit te realiseren. Dan betekent onze stempel op uw plan dat uw idee of plan echt de kwaliteit van natuur, landschap en milieu verbetert. Bekijk hier de initiatieven die wij hebben ontwikkeld met het bedrijfsleven.

Advies aanvragen?