In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Over ons

De Natuur en Milieufederaties zijn een verbindende partij. Wij brengen partijen bij elkaar en beschikken over een breed netwerk van experts en (lokale) groepen en weten zo kennis te bundelen zodat uw plan in kwaliteit toeneemt.

Er zijn twaalf onafhankelijke natuur en milieufederaties die ieder in hun eigen provincie werken aan een schoon milieu, een rijke natuur en een aantrekkelijk landschap. Tienduizenden mensen zijn verbonden aan onze federaties en we hebben in totaal meer dan duizend aangesloten organisaties. Van het Wereldnatuurfonds tot lokale natuurclubs tot de samenwerkende landschappen. Samen met al deze mensen zetten wij ons in voor mooie en duurzame provincies!

Hoe doen we dat?

De Natuur en Milieufederaties hebben ruim veertig jaar ervaring en kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame wereld kan bij ons terecht. Met onze kennis en ervaring over gebieden, wet- en regelgeving en burgerparticipatie behartigen we het belang van duurzaamheid, natuur en milieu. Dat doen we door het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag, het verbinden van partijen en door bewustwordingsprojecten en campagnes.

Wij hebben een groot netwerk bij politiek, overheid en bedrijfsleven. Wij willen iedereen een kans geven mee te denken over de besluiten die genomen worden op het gebied van natuur en milieu. Dit doen we door ons eigen netwerk te verbinden aan de politiek en het bedrijfsleven. En natuurlijk werken we samen met andere ‘groene organisaties’, maar ook met door samenwerking met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.

Zo staan we sterker want: Samen maken we Nederland mooier en duurzamer!

Direct contact met uw provinciale Natuur en Milieufederatie