In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

De Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet regelt een eenvoudiger en meer samenhangend omgevingsrecht. Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid beter aansluiten op:

  • de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur);
  • duurzame ontwikkelingen, zoals locaties voor windmolenparken;
  • de verschillen tussen regio’s.

Voorlopig vervangt de Omgevingswet 15 bestaande wetten die betrekking hebben op ruimte, wonen, infrastructuur, natuur en water. De invoering van de Omgevingswet moet en voor snellere en betere besluitvorming bij projecten.

De Omgevingswet treedt op z’n vroegst in 2016 in werking. Dat duurt nog even maar daar hoeft niet op te worden gewacht. Op basis van de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de Omgevingswet worden gewerkt. Integraliteit is namelijk van alle tijden. Het gaat over de manier van werken en over kennis opdoen en delen en het betrekken van belanghebbenden in een vroeg stadium van de besluitvorming. En dat doen de Natuur en Milieufederaties, overal in het hele land, als regionale spreekbuis voor natuur- en milieuvraagstukken.

De winst van de Omgevingswet voor de burger

Meer filmpjes over de omgevingswet en lokale toepassingen op het youtube kanaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.