In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

In de startblokken voor de omgevingswet

Onze portfolio – De Omgevingswet treedt op z’n vroegst in 2016 in werking. Dat duurt nog even maar daar wachten de Natuur en Milieufederaties niet op.

Bekijk hier online – In de startblokken voor de omgevingswet

Samen op weg met de Omgevingswet

In de startblokken voor de omgevingswet

Op basis van de huidige wetgeving werken wij nu al in de geest van de Omgevingswet.
Integraliteit is namelijk van alle tijden. Het gaat over de manier van werken,
over kennis opdoen en delen en het erbij betrekken van belanghebbenden in
een vroeg stadium van de besluitvorming. En dat doen de Natuur en Milieufederaties,
overal in het hele land, als regionale spreekbuis voor natuur- en
milieuvraagstukken. De projecten die wij in dit portfolio presenteren zijn daar
het bewijs van.
De Omgevingswet regelt een eenvoudiger en meer op elkaar afgestemd
omgevingsrecht. Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid beter
aansluiten op:
• de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied
van ruimtelijke ordening, milieu en natuur);
• duurzame ontwikkelingen, zoals locaties voor windmolenparken;
• de verschillen tussen regio’s.
Voorlopig vervangt de Omgevingswet vijftien bestaande wetten die betrekking
hebben op ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De invoering
van de Omgevingswet moet zorgen voor snellere en betere besluitvorming bij
projecten.