In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Projecten

De initiatieven op deze website illustreren de werkwijze van de Natuur en Milieufederaties. Wij hopen dat deze initiatieven ondernemers en overheden inspireren om samen met ons in coalitieverband duurzame initiatieven tot stand te brengen. Daarbij willen we niet een afwachtende houding aannemen maar in de ‘lead’ gaan staan. Samen met ons kunt u garant staan voor echte duurzaamheid.

Samenwerking Bouwend Nederland en de Natuur en Milieufederaties

De komende jaren gaan de Natuur en Milieufederaties samen met Bouwend Nederland diverse pilots starten. Het gaat om een breed pallet aan mogelijke pilots: van…

Olieopslag Vopak aan rand Waddenzee mogelijk

In de Eemshaven, aan de rand van de Waddenzee, bouwt Vopak een aantal grote opslagtanks voor olieproducten, met op den duur een opslagcapaciteit van ruim…

Vitale leefomgeving leidend bij landschappelijke inpassing nieuwe autoweg N18

De aanleg van de nieuwe N18 door Twente heeft ingrijpende gevolgen voor landschap, natuur, recreatie en sociale structuren in het gebied Haaksbergen – Hengelo –…

Langesteeggebied Leusden

Met Heijmans Vastgoed & Woningbouw zijn de mogelijkheden verkend voor kleinschalige woningbouw, in combinatie met en als financiële drager voor natuur- en landschapsontwikkeling. Wat doet…

Natuurontwikkeling Loobeekdal

Doel van project Ten behoeve van het mogelijk maken van races op het circuit levert Raceway Venray een bijdrage aan het project ‘Natuurontwikkeling Loobeekdal’. Dit…

Ecomunitypark

Doel van project:  Het inrichten van het bedrijventerrein Ecomunitypark met een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap,…

EemsdeltaGreen

In Groningen zet EemsdeltaGreen (EDG) zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor verduurzaming van bedrijvigheid in de Eemsdelta. EDG fungeert als platform voor…

Dialoog geeft initiatieven van projectontwikkelaars ruimte

Projectontwikkelaars kunnen met hun plannen vastlopen in hardnekkige weerstand bij de lokale bevolking en natuur- en milieuorganisaties. Soms treedt behoorlijke vertraging op en leidt het…

Tijdelijke natuur – permanente winst

Natuurontwikkeling op tijdelijk braakliggende terreinen was lange tijd onaantrekkelijk. De vestiging van één beschermde soort kon immers al leiden tot problemen bij de ingebruikname. Tegenwoordig…

Draagvlak voor bedrijventerreinen én een mooi landschap

Bestaande bedrijventerreinen en uitbreidingen aan de rand van de bebouwde kom worden vaak door  omwonenden als storend ervaren voor het mooie landschap. Ondernemers kunnen hier…