In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Draagvlak voor bedrijventerreinen én een mooi landschap

logo-drenthe

Bestaande bedrijventerreinen en uitbreidingen aan de rand van de bebouwde kom worden vaak door  omwonenden als storend ervaren voor het mooie landschap. Ondernemers kunnen hier tegenaan lopen. Ook Bestemmingsplannen en de verschillende belangen, hoe legitiem ook, van ondernemers kunnen remmend werken om gedragen oplossingen te vinden. Door omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden samen te laten werken aan een inpassingsplan, blijken er goede oplossingen mogelijk te zijn.

Partijen samenbrengen voor een groen bedrijventerrein
Ondernemers kunnen samen met andere partijen zoals gemeenten, omwonenden, natuurbeschermingsorganisaties en een waterschappen er in slagen om een bedrijventerrein landschappelijk beter in te passen. Daarbij zijn meerdere ontwikkelingen die spelen in het gebied samen te brengen en is de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein zichtbaar te verbeteren. Natuur, landschap, omwonenden en ondernemers profiteren van de aanzienlijke vergroening van het gebied. De ondernemer krijgt een aantrekkelijk werkklimaat en ziet zijn bedrijf midden in de samenleving  ingebed.

Case in Drenthe: Gasselternijveen
Bedrijventerrein ‘Vogelshemweg’ in Gasselternijveen grenst pal aan een bijzonder landschap waar de Hunze sinds een tijdje weer meanderend z’n gang kan gaan. De gemeente Aa en Hunze wilde het bedrijventerrein verbeteren in combinatie met een uitbreiding richting beekdal. Tegen die uitbreidingsplannen ontstond groot verzet. Nadat dat de uitbreiding ook economisch  onhaalbaar bleek, werd  het plan aangepast. Besloten werd om de landschappelijke inpassing te verbeteren. De Natuur en Milieufederatie Drenthe stond daarbij aan het stuur om te komen tot een gedragen en uitvoerbaar plan.

De Natuur en Milieufederatie betrok ondernemers en omwonenden. Het Drentse Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s waren belangrijk vanwege het beekherstelproject. Tijdens geanimeerde schetsavonden werden gezamenlijk ideeën  op de kaart gezet. Met inzet van een landschapsarchitect en medewerkers van de gemeente werden die vertaald naar een binnen de gestelde kaders uitvoerbaar plan. Deze aanpak ‘van onderaf’ leidde uiteindelijk tot het soepel doorlopen van vergunningsprocedures en gezamenlijk werd de bedachte groenstructuur ingeplant. Bedrijventerrein Vogelshemweg is sindsdien veel meer onderdeel van het aangrenzende landschap.

Meerwaarde van samenwerking met de natuur en milieufederatie

  • De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt werk van het versterken van de kwaliteit van waardevolle landschappen in de provincie, met oog voor de belangen van gebruikers;
  • De Natuur en Milieufederatie Drenthe is  een verbindende partij met de expertise om de integrale aanpak van vraagstukken met betrekking tot omgevingskwaliteit te begeleiden.
  • De Natuur en Milieufederatie Drenthe beschikt over een breed netwerk van experts en  (lokale) groepen die betrokken kunnen worden om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig en gedragen plan gericht op de versterking van de kwaliteit van het landschap.

Meer initiatieven…