In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Dialoog geeft initiatieven van projectontwikkelaars ruimte

logo GNMFProjectontwikkelaars kunnen met hun plannen vastlopen in hardnekkige weerstand bij de lokale bevolking en natuur- en milieuorganisaties. Soms treedt behoorlijke vertraging op en leidt het uitstel zelfs tot kostbaar afstel. Het is daarom van belang dat initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek treden met andere belanghebbenden.

Op zoek naar een oplossing
Tussen Arnhem en Nijmegen wordt momenteel een bedrijvenpark met landschapspark ontwikkeld, volgens een dialoog tussen initiatiefnemende bedrijven, natuur- en bewonersorganisaties en overheden. Het project is een integrale en door alle partijen gedeelde visie op de inrichting van een gebied langs de A15, waar de partijen tien jaar eerder lijnrecht tegenover elkaar stonden. Uitgangspunt is: geen bedrijvenpark zonder landschapspark, geen landschapspark zonder bedrijvenpark.

Case uit Gelderland
De plannen van overheden en bedrijven voor de aanleg van een 500 ha groot Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg ondervonden in de jaren negentig veel weerstand bij bewonersorganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Zij vreesden grote overlast en aantasting van het landschap. Onder meer de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) voerde een jarenlange juridische strijd tegen het MTC. Ook werd een stuk land aangekocht: Betuwse Bongerd. In 2002 trok de provincie Gelderland definitief de stekker eruit en bedrijven leken hun investeringsgelden te verliezen.

Maar direct daarna startte een dialoog tussen de partijen. Hieruit ontstond het plan voor het Betuws Bedrijvenpark van max. 85 ha netto én Landschapspark De Danenberg op de rest van het MTC-gebied. Het motto ‘Geen bedrijvenpark zonder landschapspark, geen landschapspark zonder bedrijvenpark’ kon op steun rekenen van de GNMF (mede namens de natuur- en bewonersorganisaties) en inmiddels is het bestemmingsplan definitief. Er wordt hard gewerkt aan invulling van het landschapspark en gezamenlijk aan de realisatie van negen windmolens.
Zie ook: www.landschapsparkdedanenberg.nl

Wat is de meerwaarde van samenwerking met de Gelderse Natuur en Milieufederatie?

  • De GNMF heeft veel kennis van en een heldere visie op de invloed van economische ontwikkelingen op natuur, milieu en landschap;
  • De GNMF heeft getoond een betrouwbare gesprekspartner voor initiatiefnemers te zijn, indien nodig ook namens andere (lokale) organisaties, waaronder haar honderd lidorganisaties: met ons valt te praten, en afspraak is afspraak;
  • De GNMF beschikt over een groot netwerk op provinciaal, regionaal en lokaal niveau met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties;
  • Een toenemend aantal bedrijven is ‘Vriend van de GNMF’, zoals GiesbersGroep, K3Delta en Burgers’ Zoo;

Meer initiatieven…