In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Ecomunitypark

logo ecostyle klein

Doel van project:  Het inrichten van het bedrijventerrein Ecomunitypark met een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap, en het delen van kennis en facilteiten centraal staan. Niet in Silicon Valley, maar ‘gewoon’ in Oosterwolde.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? De Natuur en Milieufederatie levert samen met lokale deskundigen en organisaties deskundige inbreng, doet voorstellen voor inrichting, verzorgt de monitoring (incl. nulmeting) van de biodiversiteit op het terrein in, communiceert over het project richting andere stakeholders en verleidt hen om hetzelfde te gaan doen.

Quote bedrijf: Zowel bij de voorbereiding als tijdens het realisatieproces van het ecologisch werklandschap Ecomunitypark speelt de Milieufederatie een zeer waardevolle rol. Haar kennis en expertise van de vele aspecten van  natuur en landschap, alsmede het feit dat zij het kloppend hart vormt in de  netwerken van lokale natuurorganisaties, maakt haar  een wezenlijke factor om de ambities – om te komen tot een optimale balans tussen economie en ecologie – te realiseren.

Meer initiatieven…