In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

EemsdeltaGreen

Logo_EemsDeltaGreenIn Groningen zet EemsdeltaGreen (EDG) zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor verduurzaming van bedrijvigheid in de Eemsdelta. EDG fungeert als platform voor het ontwikkelen van projecten of versnellen van bestaande projecten. Door in te zetten op duurzame- en groene projecten wordt de afhankelijk van fossiele grondstoffen kleiner en wordt de beweging naar de biobased economy gemaakt. Stichting EemsDelta Green (EDG) is opgericht vanuit de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports NV, DEAL gemeenten, Provincie Groningen, Energy Valley, Waterbedrijf Groningen, Eneco, NOM, etc.

Wat doet De Natuur en Milieufederaties?
Meedenken met ontwikkeling initatieven, beoordelen groene kaders van projecten, contact met stakeholders, draagvlak, pr, lobby richting overheid en bedrijfsleven.

Meer initiatieven…