In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Samenwerking Bouwend Nederland en de Natuur en Milieufederaties

Logo_BN_RGB_kleinDe komende jaren gaan de Natuur en Milieufederaties samen met Bouwend Nederland diverse pilots starten. Het gaat om een breed pallet aan mogelijke pilots: van pilots in de planvoorbereiding en uitvoering in de weg- en waterbouw tot projecten in de woningbouw en in de ruimtelijke ordening.

Doel project: het op gang brengen van duurzame en integrale projecten in de lijn van Eenvoudig Beter en de Omgevingswet.

Quote Bouwend Nederland
‘Bouwend Nederland en de Natuur en Milieufederaties spreken in het kader van de implementatie van de Omgevingswet de intentie uit om de komende jaren in elke provincie een gezamenlijke pilot op te starten met als leidend motief dat duurzaam bouwen en omgevingskwaliteit met elkaar verbonden zijn. Initiatieven die gedragen worden door de bouw en de Natuur en Milieufederaties. Mooie bouwwerken in een mooi landschap. Daar zetten wij ons voor in.’

Meer initiatieven…