In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Tankopslagbedrijf Vopak

In de Eemshaven, aan de rand van de Waddenzee, bouwt Vopak een aantal grote opslagtanks voor olieproducten, met op den duur een opslagcapaciteit van ruim 2,7 miljoen m3. Grote zeeschepen brengen en halen benzine en diesel. Als er met transport, overslag of opslag iets mis gaat, zou dat direct het Werelderfgoed Waddenzee raken. Toch hebben de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie geen bezwaar hoeven te maken tegen de plannen.

Al ver voordat de investeringsbeslissing werd genomen, nam Vopak contact op met de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie. Eerst werd uitgebreid overlegd wat er voor de MER allemaal onderzocht moest worden. Vervolgens, aan de hand van die onderzoeken, werden er afspraken gemaakt over de maatregelen die Vopak zou nemen om schadelijke gevolgen en risico’s voor de Waddenzee zo veel mogelijk te beperken.

De Waddenzee is het grootste, best beschermde en meest unieke Natura 2000-gebied in Nederland: het is een Werelderfgoed. Zelfs een kleine olielekkage in dit kwetsbare gebied zou een grote ramp zijn! Maar vanaf het eerste overleg bleek sprake te zijn van wederzijds begrip. Er werden allerlei maatregelen afgesproken die tegemoet komen aan de belangen van natuur en milieu zonder dat dit de economische ontwikkeling remt.

Zo legt Vopak een oliescherm klaar om bij lekkage de haven af te sluiten, er komt een dijk rond de tanks en vloeistofdichte folie in de grond, het terrein wordt beveiligd met infrarood camera’s zodat er ’s nachts geen licht aan hoeft. Bleef over het risico van aanvaringen. Vopak kan niet de veiligheid op zee regelen, maar zorgde wel voor een aantal werkateliers met betrokkenen en deskundigen over de mogelijkheden om de kans op olierampen op de Waddenzee zo klein mogelijk te maken. Hier zijn heel nuttige en direct toepasbare verbeteringen uitgekomen. En met Vopak is afgesproken dat pas grotere tankschepen worden ingezet als er voldoende olie-opruimcapaciteit in het gebied is.

Meerwaarde voor Vopak van de samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en de Waddenvereniging:

  • Al in een vroeg stadium wordt duidelijk waar er knelpunten dreigen voor natuur, milieu en landschap. De initiatiefnemer kan hier op inspelen. Dat is beter voor onze leefomgeving en juridische procedures worden voorkomen.
  • De Natuur en Milieufederaties en Waddenvereniging zijn in dit project een geloofwaardige, onafhankelijk expertise partijen.
  • De Natuur en Milieufederaties en de Waddenvereniging brengen veel verschillende partijen met verschillende belangen bijeen, waaronder: Groningen Seaports,  Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE), de Provincie (de vergunningverstrekker), Rijkswaterstaat, ruim 50 aangesloten organisaties namens wie de milieufederatie spreekt. De federatie kan bemiddelen tussen de verschillende belangen en de partijen informeren.

Quote Vopak:

‘Veiligheid is Vopak’s hoogste prioriteit. Zorgen over de komst van een olieterminal in het kwetsbare Waddengebied waren helder. Vanaf het allereerste begin is goed naar elkaar geluisterd, elkaars expertise gebruikt. Een succesvolle samenwerking tussen veel partijen over een breed scala aan onderwerpen: van veiligheid scheepvaart-verkeer tot het gebruik van groene verlichting op de terminal om trekvogels niet te storen.’